İzahname

Sermaye Piyasası Şurası (SPK) bültenine nazaran 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketler için 15 gün ek müddet verildi.
09.02.2024
0
4
Sermaye Piyasası Heyeti, hisseleri Teşebbüs Sermayesi Pazarında süreç görecek iştiraklere ait yöntem ve temelleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
18.05.2023
0
3
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine Ait Temeller Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
10.03.2023
0
1